Tıp Merkezimizde hekimlerin tanı da ihtiyaç duydukları tüm laboratuvar tahlilleri çalışılmaktadır. 


-Tüm kan analizleri (Biyokimya, Hematoloji, Seroloji) 
-Tüm idrar analizleri 
-Mikrobiyolojik analizler (Kültür, Mikroskopik İnceleme, Bakteri ve Virüs Tanımlanması)