background
banner

Pediatrics

Pediatrics is a branch of medicine that deals with the health and development of children. It deals with the diagnosis and treatment of diseases that occur in the age range from the newborn period to adolescence.

What is Pediatrics? 

Pediatrics is a branch of medicine that examines diseases and health problems that occur in children from infancy to the end of adolescence. Pediatricians are concerned with the growth and development of children and apply various preventive and therapeutic methods for the healthy growth and development of children.

Pediatrics covers a wide range of diseases and health problems. These include infections, respiratory diseases, allergies, immune system disorders, skin diseases, genetic diseases, metabolic diseases and childhood cancers.

Pediatricians specialize in regular check-ups, vaccination schedules, proper nutrition and exercise habits, and recognizing and treating problems related to children's mental and emotional health, which are particularly important for the health of infants and children.

Pediatricians provide services in many areas such as monitoring children's growth and development, diagnosing and treating diseases, administering vaccinations, making recommendations for children's healthy growth and providing guidance to families.

 

Which diseases do pediatricians treat? 

  • Infectious diseases (e.g. pneumonia, ear infections, influenza, meningitis, hepatitis, chickenpox)
  • Respiratory diseases (e.g. asthma, bronchitis, allergic rhinitis, sleep apnea)
  • Immune system disorders (e.g. leukemia, lymphoma, autoimmune diseases)
  • Skin diseases (e.g. eczema, psoriasis, acne, hives)
  • Allergic diseases (e.g. food allergies, pollen allergy, house dust allergy)
  • Genetic diseases (e.g. Down syndrome, cystic fibrosis, hemophilia, thalassemia)
  • Metabolic diseases (e.g. phenylketonuria, thyroid diseases, galactosemia, glycogen storage diseases)
  • Childhood cancers (e.g. leukemia, brain tumors, bone cancer)
  • Nutrition and growth problems (e.g. malnutrition, obesity, growth hormone deficiency)

Pediatricians conduct regular health checks to ensure that children grow and develop in a healthy way. These check-ups are carried out to monitor children's development, keep track of immunizations, assess nutrition and exercise habits, and identify problems with children's physical, mental and emotional health.

Sağlıklı Çocuk İzlemi

Sağlıklı Çocuk İzlemi

Çocukların sağlıklı bir şekilde büyümesi ve gelişmesi için düzenli bir izleme ve takip süreci oldukça önemlidir. Bu sayfa, sağlıklı çocuk izlemesi hakkında bilgi sağlamak ve ebeveynlere rehberlik etmek amacıyla hazırlanmıştır.

Oku
Yeni Doğan Yoğun Bakım Takibi

Yeni Doğan Yoğun Bakım Takibi

Yeni doğan bebeklerin dünyaya gelmesi, sevinçli bir olay olmasının yanı sıra aynı zamanda da endişe verici bir süreç olabilir. Bazı bebekler, sağlık sorunları veya prematüre doğum nedeniyle yoğun bakıma ihtiyaç duyabilir. Bu sayfa, yeni doğan yoğun bakım takibi hakkında bilgi sağlamak ve ebeveynlere rehberlik etmek amacıyla hazırlanmıştır.

Oku
Büyüme ve Gelişme Geriliği

Büyüme ve Gelişme Geriliği

Bebeklerin sağlıklı büyüme ve gelişme göstermeleri, ebeveynler için büyük bir endişe kaynağı olabilir. Büyüme ve gelişme geriliği, çocukların yaşıtlarına kıyasla normalden daha yavaş büyüdüğü veya geliştiği durumları ifade eder. Bu sayfa, büyüme ve gelişme geriliği hakkında bilgi sağlamak, olası nedenleri ve nasıl yönetilebileceği konusunda rehberlik sunmak amacıyla hazırlanmıştır.

Oku
Çocukluk Çağı Enfeksiyon Hastalıkları Tanı ve Tedavi

Çocukluk Çağı Enfeksiyon Hastalıkları Tanı ve Tedavi

Bu sayfa, Çocukluk Çağı Enfeksiyon Hastalıkları Tanı ve Tedavi hakkında bilgi sağlamak ve ebeveynlere rehberlik etmek amacıyla hazırlanmıştır.

Oku